Ökad sysselsättning på Södertörn

Södertörn är ursprungligen en halvö med trekantig form. Genom byggandet av Hammarbykanalen och Södertälje kanal har dock alla landförbindelser med fastlandet grävts bort. 

På Södertörn är den södra delen av Stockholms tätort belägen. Detta innefattar de södra delarna av Stockholms kommun, som med ett gemensamt namn brukar kallas Söderort. Bitar av Nacka och Södertälje kommun ligger också på Södertörn, liksom hela Tyresö, Haninge, Huddinge, Botkyrka, Salems, Nykvarns och Nynäshamns kommun.

Med undantag för Nynäshamn, Salem och Östertälje församling i Södertälje kommun bildar de bebyggda delarna av kommunerna i princip ett sammanhängande bälte från Gullmarsplan i norra Söderort och ända ut till Jordbro i Haninge. Två tunnelbanelinjer – den röda och den gröna – samt två pendeltågslinjer trafikerar halvön.

Arbetsmarknaden på Södertörn

Den geografiska närheten mellan tätorterna i kommunerna gör att många samarbeten bedrivs, som omfattar hela Södertörn. Det svenska ESF-rådet, som har till uppgift att förvalta de Europeiska social- och integrationsfonderna i Sverige, har exempelvis anslagit medel för ett projekt som syftar till att öka möjligheterna till matchning mellan arbetssökande och arbetsgivare.

Det är ingen hemlighet att Sverige tar emot många flyktingar från krigsdrabbade länder. Enbart Södertälje kommun tog under Irakkriget emot fler flyktingar än hela USA. Många av dem som kommer till Sverige behövs på arbetsmarknaden, men fastän de vill arbeta fastnar de i ett utanförskap. På Södertörn finns många ”invandrartäta” områden, exempelvis Skärholmen, Vårby, Skarpnäck och Jordbro. Att arbeta över kommungränserna för att få fler i arbete har identifierats som ett prioriterat område. Detta svarar mot ESF-rådets programområde nummer 2: Ökat arbetskraftsutbud.

Ett problem med s.k. ”utanförskapsområden” är att det är svårare för arbetsgivare att hitta de arbetssökande som bor där. Många misstänker nog också att en hel del ansökningsbrev hamnar i papperskorgen i samma sekund som det blir känt att den sökande bor i exempelvis Alby. Av denna anledning är det viktigt att utarbeta instrument för en matchning som har utarbetats med hänsyn till den enskilda individens kompetens och erfarenheter.